شرکت پویشگران فرانگر
شرکت پویشگران فرانگر
  • آخرین اخــبار
  • دپارتمان مشاوره
  • دپارتمان پژوهش
  • دپارتمان آموزش
  • دپارتمان بازرگانی

  خدمتی جدید از شرکت پویشگران - چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲ ساعت ۰۶:۳۷
  شرکت پویشگران برگزار کرد - شنبه ۲۹ تير ۹۲ ساعت ۰۹:۴۴
  عضویت شرکت پویشگران در کانون مشاوران و سرمایه گذاری با - شنبه ۲۹ تير ۹۲ ساعت ۰۶:۳۶

   


·                   ارزيابي طرحهاي اقتصادي جهت دريافت مجوزهاي لازم از بانكها و ساير سازمانهاي ذيربط 

·                   طراحی و پیاده سازی سیستم های بازاریابی و توسعه بازار 

·                پیاده سازی سیستم های مدیریت(برنامه ریزی استراتژیک،نظام های بهبود سیستم و...) 
·          حوزه تحقيقات بازارهای  داخلی و صادراتی

·          تهيه  طرحهاي  پژوهشي سفارشي ادارات سازمانها و شركتهاي دولتي و  خصوصی
·          برگزاری کارگاه های آموزشی

·           برگزاری دوره های تخصصی

·          برگزاری سمینارهای آموزشی

·          آموزش های حین کار
بنا به تشخیص ضرورتی که در فعالیتهای شرکت پویشگران با تعامل مشتریان ایجاد شد این شرکت در حال بررسی و راه اندازی دپارتمان بازرگانی با تأکید بر برآورده سازی نیازهای مشتریان در حوزه های زیر اقدام نموده است.

1. تأمین مواد اولیه و ماشین آلات

2. مدیریت صادراتشرکت پویشگران فرانگر   شرکت پویشگران فرانگر
 

درباره شرکت

شرکت پویشـگران فرانـگر در سـال 1379 با همکاری تعدادی از فارغ التحصـیلان رشته مدیریت که همـگی از اسـاتید دانشـگاه ها ، موسسـات آمـوزش عالی و مدیران اجـرائی ســـازمان تولیدی ، صنعتی و تجاری می باشــند با مجوز رسـمی از سازمان صنایع و معادن اســتان گیــلان تاسـیس گردید. تصـور آن می رفت مدیران سـازمان های صنعتی ، بازرگانی و دولتی همـواره نیازمند اسـتفاده از تخصـص و تجـارب دیگر انند و جای ارائه چنین خدماتی در استان گیلان خالیست.

ﭘویشـگران با هـدف ارائه خدمـات طراحی ، مشـاوره و اجـرای طرح های بـهبود سـازمانی ، سیسـتم های بازرگانی ، بازاریابی ، فنی و مهندسـی ، مالی ، انفــورماتیک و آموزش های مدیریتـی ﭘایه گذاری گردیـد و طـی مدت کـوتاه فعــالیت خود توانســت خدمـات قابل توجهــی به سازمان ها و شرکت های بخش های دولتی و خصوصی استان ارائه نماید که در
برگ سوابق به وضوح شرح داده شده است.


 
شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر
 
شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر
 

منــوها

   صفحه اصلی
   درباره ما
   خدمات
   سوابق
   اعضاء و همکاران
   تقدیرنامه ها
   لینکهای مفید
   ارتباط با ما

 
 
..............................................

فرم سفارش خدمات
 
 
..............................................

جستجو

 
 
..............................................

خـبرنامـه

جهت دریافت اخبار ،آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

 
شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر