شرکت پویشگران فرانگر
شرکت پویشگران فرانگر
  • آخرین اخــبار
  • دپارتمان مشاوره
  • دپارتمان پژوهش
  • دپارتمان آموزش
  • دپارتمان بازرگانی

  خدمتی جدید از شرکت پویشگران - چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲ ساعت ۰۶:۳۷
  شرکت پویشگران برگزار کرد - شنبه ۲۹ تير ۹۲ ساعت ۰۹:۴۴
  عضویت شرکت پویشگران در کانون مشاوران و سرمایه گذاری با - شنبه ۲۹ تير ۹۲ ساعت ۰۶:۳۶

   


·                   ارزيابي طرحهاي اقتصادي جهت دريافت مجوزهاي لازم از بانكها و ساير سازمانهاي ذيربط 

·                   طراحی و پیاده سازی سیستم های بازاریابی و توسعه بازار 

·                پیاده سازی سیستم های مدیریت(برنامه ریزی استراتژیک،نظام های بهبود سیستم و...) 
·          حوزه تحقيقات بازارهای  داخلی و صادراتی

·          تهيه  طرحهاي  پژوهشي سفارشي ادارات سازمانها و شركتهاي دولتي و  خصوصی
·          برگزاری کارگاه های آموزشی

·           برگزاری دوره های تخصصی

·          برگزاری سمینارهای آموزشی

·          آموزش های حین کار
بنا به تشخیص ضرورتی که در فعالیتهای شرکت پویشگران با تعامل مشتریان ایجاد شد این شرکت در حال بررسی و راه اندازی دپارتمان بازرگانی با تأکید بر برآورده سازی نیازهای مشتریان در حوزه های زیر اقدام نموده است.

1. تأمین مواد اولیه و ماشین آلات

2. مدیریت صادراتشرکت پویشگران فرانگر   شرکت پویشگران فرانگر
 

اعضاء و همکاران شرکت

                                             رحمتعلی صابری حقایق

 

علیرضا فرخ بخت فومنی

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی وعضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسلامی

مدیر عامل

رحمتعلی صابری حقایق

رحمتعلی صابری حقایق
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی
رئیس هیئت مدیرهالهام فروزان فر

الهام فروزان فر
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامیکورش بی نیازی

کورش بی نیازی
کارشناس ارشد اقتصاد و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامیمحمدرضا کارگر

محمدرضا کارگر
کارشناس مدیریت صنعتیمعصومه حسن پور
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

   علی دقتی
کارشناس ارشدIT

رودابه پور غفار مغفرتی

کارشناس ارشد امار زینب کریمی پور
کارشناس مدیریت بازرگانی

 

ساناز قوی پنچه
کارشناس مدیریت بازرگانی 

ظ


 
شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر
 
شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر
 

منــوها

   صفحه اصلی
   درباره ما
   خدمات
   سوابق
   اعضاء و همکاران
   تقدیرنامه ها
   لینکهای مفید
   ارتباط با ما

 
 
..............................................

فرم سفارش خدمات
 
 
..............................................

جستجو

 
 
..............................................

خـبرنامـه

جهت دریافت اخبار ،آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

 
شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر