شرکت پویشگران فرانگر
شرکت پویشگران فرانگر
  • آخرین اخــبار
  • دپارتمان مشاوره
  • دپارتمان پژوهش
  • دپارتمان آموزش
  • دپارتمان بازرگانی

  خدمتی جدید از شرکت پویشگران - چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲ ساعت ۰۶:۳۷
  شرکت پویشگران برگزار کرد - شنبه ۲۹ تير ۹۲ ساعت ۰۹:۴۴
  عضویت شرکت پویشگران در کانون مشاوران و سرمایه گذاری با - شنبه ۲۹ تير ۹۲ ساعت ۰۶:۳۶

   


·                   ارزيابي طرحهاي اقتصادي جهت دريافت مجوزهاي لازم از بانكها و ساير سازمانهاي ذيربط 

·                   طراحی و پیاده سازی سیستم های بازاریابی و توسعه بازار 

·                پیاده سازی سیستم های مدیریت(برنامه ریزی استراتژیک،نظام های بهبود سیستم و...) 
·          حوزه تحقيقات بازارهای  داخلی و صادراتی

·          تهيه  طرحهاي  پژوهشي سفارشي ادارات سازمانها و شركتهاي دولتي و  خصوصی
·          برگزاری کارگاه های آموزشی

·           برگزاری دوره های تخصصی

·          برگزاری سمینارهای آموزشی

·          آموزش های حین کار
بنا به تشخیص ضرورتی که در فعالیتهای شرکت پویشگران با تعامل مشتریان ایجاد شد این شرکت در حال بررسی و راه اندازی دپارتمان بازرگانی با تأکید بر برآورده سازی نیازهای مشتریان در حوزه های زیر اقدام نموده است.

1. تأمین مواد اولیه و ماشین آلات

2. مدیریت صادراتشرکت پویشگران فرانگر   شرکت پویشگران فرانگر
 
چهارشنبه ۲۹ آبان ۹۲ ساعت ۰۶:۳۷

عنوان خبر:

خدمتی جدید از شرکت پویشگران

خلاصه خبر :

1. ارائه مشاوره در خصوص راه اندازی خطوط و ماشین آلات تولیدی صنایع غذایی ، آشامیدنی و بهداشتی 2. ارائه مشاوره در خصوص احداث ساختمانهای تولیدی ، غیر تولیدی و تاسیسات مورد نیاز صنایع مذکور منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی

شرح خبر :

الف/ دامنه فعالیت ها

     1. ارائه مشاوره در خصوص راه اندازی خطوط و ماشین آلات تولیدی صنایع غذایی ، آشامیدنی و بهداشتی

 

         1-1 طراحی خط تولید مناسب بر اساس الزامات بهداشتی ، نوع محصول تولیدی ، منابع مالی

2-1  معرفی ماشین آلات مناسب در خط تولید طراحی شده بر اساس الزامات بهداشتی ، نوع محصول تولیدی ، منابع مالی

3-1  پیشنهاد در خصوص خرید یا ساخت هر یک از ماشین آلات بنابه سطح تولید و سرمایه گذاری

4-1  معرفی فروشندگان و یا سازندگان مناسب

         5-1 خرید یا ساخت ماشین آلات

 

     2. ارائه مشاوره در خصوص احداث ساختمانهای تولیدی ، غیر تولیدی و تاسیسات مورد نیاز صنایع مذکور منطبق بر استانداردهای ملی و بین المللی

 

       1-2 طراحی ساختمانهای تولیدی و غیر تولیدی بر اساس الزامات موسسه استاندارد ، اداره نظارت بر مواد غذایی و بهداشتی و اداره کار

          2-2 تهیه الزامات زیست محیطی

          3-2 ایجاد تاسیسات مورد نیاز برای تولید محصولات

            4-2  ساخت ساختمانهای تولیدی و غیر تولیدی منطبق بر استاندارد ها و الزامات مورد نیاز

 

ب/ اهداف فعالیت ها

      1- ساخت ساختمانهای تولیدی مطابق با الزامات و استاندارد های ملی و بین المللی

      2- تهیه ماشین آلات مناسب متناسب با شرایط محصول تولیدی و میزان سرمایه گذاری .

 

ج/ نتایج فعالیت ها

      1- پرهیز از دوباره کاری و تخریب مجدد بنای کارخانه

      2- انتخاب بهینه ماشین آلات خریداری شده یا    ساخته شده از حیث کاربری و هزینه

     3- سهولت اخذ مجوزها و گواهی نامه سازمان های ذیربط ملی و بین المللی

     4- کاهش حداقل 50 درصدی هزینه های تولیدی و سرمایه گذاری

 

 د/ ریسک ناشی از عدم انجام فعالیت ها

1. غفلت از بسیاری الزامات و استانداردهای موجود در حین ساخت ساختمان و اجبار بر تخریب و دوباره کاری جهت اخذ مجوزهای لازم و استانداردهای ملی و بین المللی که گاهاً هزینه ها را تا 70% افزایش می دهد .

        2- تهیه ماشین آلات تولیدی بر اساس خطوط از پیش تعریف شده و عدم کاربرد بسیاری از آنها در خط تولید که گاها هزینه را تا 100% افزایش
می دهد .

         3- صرف زمان ناشی از دوباره کاری ها جهت اخذ   استانداردهای ملی و بین المللی که گاها تا 2 سال بطول  می انجامد و حداقل معادل 50% هزینه یا فرصت از دست رفته کل سرمایه گذاری را شامل می شود .

4- هزینه های تولیدی و سرمایه گذاری به طرز قابل ملاحظه ای افزایش یافته و طرح را عملاً از توجیه اقتصادی خارج  می نماید


                    بروشور شرکت پویشگران

 
 
شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر
 
شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر
 

منــوها

   صفحه اصلی
   درباره ما
   خدمات
   سوابق
   اعضاء و همکاران
   تقدیرنامه ها
   لینکهای مفید
   ارتباط با ما

 
 
..............................................

فرم سفارش خدمات
 
 
..............................................

جستجو

 
 
..............................................

خـبرنامـه

جهت دریافت اخبار ،آدرس ایمیل خود را در کادر زیر وارد کنید

 
شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر شرکت پویشگران فرانگر